Μηνιαίο Αρχείο: Μάι 2014

Βασική υπακοή (Γενικά)

Με τη βασική υπακοή βοηθάμε τον σκύλο μας να καταλάβει αυτό ακριβώς που θέλουμε μέσω των εντολών που του δίνουμε και φυσικά να εκτελεί...

Πνιγμός σκύλου από νερό

α) Σε ένα μεσαίου μεγέθους σκύλο ή μεγάλο σκύλο θα πρέπει να πλαγιάσουμε τον σκύλο και να έχουμε το κεφάλι του σε χαμηλό σημείο...

Άγχος και ανησυχία στο σκύλο

Τα σήματα που μας φωνάζουν ότι ο σκύλος μας είναι αγχομένος είναι τα ακόλουθα: Πεσμένη ουρά ή ανάμεσα στα σκέλια. Αυτιά προς τα πίσω. Σώμα χαμηλωμένο. Συνεχές λαχάνιασμα. Διεσταλμένες...