ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Πολλοί νομίζουν πως 1 χρόνος για τον άνθρωπο αντιστοιχεί σε 7 χρόνια στον σκύλο. Δεν είναι όμως έτσι ο ακριβής υπολογισμός της ηλικίας των σκύλων σε σχέση με τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι πως τα δύο πρώτα χρόνια των σκύλων η γήρανση είναι πολύ ταχύτερη ενώ από εκεί και μετά η ταχύτητα γήρανσης πέφτει και ο υπολογισμός έχει σχέση με το μέγεθος του σκύλου. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την ηλικία του σκύλου σας ανάλογα το μέγεθος του:

Υπολογισμός ηλικίας σκύλων-ανθρώπων
Υπολογισμός ηλικίας σκύλων-ανθρώπων
Διάγραμμα υπολογισμού ηλικίας σκύλων
Διάγραμμα υπολογισμού ηλικίας σκύλων